Lūgšanu trauks jeb Clay Prayer Pot

Ar šo materiālu bērns arī tiek ievadīti gavēņa laikā, bet mēs to veidojām tieši Lieldienās. Orģinālā doma ir pirms gavēņa izveidot māla traukus, kur katru nedēļu ievietot kādu simbolisku priekšmetu, kas nedēļas laikā atgādinātu visai ģimenei par konkrēto lietu. Kad atradu šo ideju, piedāvāju vīram to izmantot Lieldienu dievkalpojuma laikā. Viņš to nedaudz pārveidoja un Lieldienās vecāki kopā ar bērniem veidoja savus māla traukus. Noslēgumā prezentēja Lieldienu noslēpuma krustu. Nepieciešams:

 • veidošanas masa, no kuras veidot traukus
 • sīki vieciņi māla trauka dekorēšanai
 • sirds – izgriezām no filca
 • purpurs – izmantojām filca gabaliņus
 • nagla
 • pupa
 • maizes gabaliņš
 • akmens

māla trauks

Vīra gatavotais stāsts:

MĀLA TRAUKS

» Ko mēs varam darīt ar mālu? (viss kaut ko veidot)

Bībelē ir salīdzināts, ka Dievs ir kā māla meistars un mēs esam māls. Viņš mūs veido ar rūpīgu izdomu, kā trauku, kurā var likt visu to labāko.

Palmu svētdienā jeb Pūpolsvētdienā kopā ar bērnu izveido savu māla trauku. Tev būs nepieciešams viens iepakojums ar žūstošā māla (tāds, kurš izžūst istabas temperatūrā un nav jādedzina) un dekorācijas kādas vien vēlēsies. Šis trauks ir jāveido kā visskaistākais mākslas darbs (nu vismaz ar tādu attieksmi 🙂 ).

»Iedomāsimies, ka šis māla trauks ir mūsu sirds, mūsu dzīve, ka tie esam mēs. Mēs šo trauku varam ar daudzām lietām piepildīt, bet ar ko Dievs vēlas to piepildīt un kāpēc tas ir tik cieši saistīts ar Lieldienām.

Sākot ar klusās nedēļas pirmdienu māla traukā ievieto pa vienam priekšmetam. Tev būs nepieciešams – sarkana sirds (flīsa, kartona, papīra utt), nagla, akmens, purpurs (purpura krāsas audums vai flīss), maizes gabaliņš un pupa. Katrā no dienām pārrunā ar bērnu māla traukā ievietojamā priekšmeta nozīmi un lūdzat par tās simbolisko nozīmi Jūsu dzīvēs. 

 1. SIRDS – tā jums atgādinās par to, ka Dievs jūs mīl. Dievs savu mīlestību parādīja sūtot savu Dēlu…”Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.” Lai šī sirds jums atgādina, cik ļoti Dievs jūs mīl. Lai šī sirds jums atgādina, ka Dievs vēlas, ka mēs mīlam viens otru.
 2. NAGLA – Tā jums atgādinās, ka par Jēzus nāvi. Viņš tika pienaglots pie krusta un samaksāja par visiem mūsu grēkiem. “Nav lielākas mīlestības kā šī, kad draugs atdod savu dzīvību par saviem draugiem.” Jēzus parādīja savu mīlestību samaksājot par visiem mūsu grēkiem, nepaklausību.
 3. AKMENS – atgādinās jums par to, ka Jēzus nomira pie krusta un tika apglabāts bagāta vīra kapā. Tajā laikā kaps bija kā ala. Alai priekšā tika pievelts liels akmens. Bet 3.dienā, kad cilvēki atnāca pie Jēzus kapa, akmens bija novelts un Jēzus tur nebija, kaps bija tukšs. Jēzus ir augšāmcēlies! Jēzus samaksāja par mūsu grēkiem, bet Viņš augšāmcēlās, lai mums šodien dotu jaunu dzīvi. ‎”ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!”
 4. PURPURS – Senos laikos purpura krāsa bija ļoti dārga krāsa, ko varēja atļauties tikai ķēniņis, karaļi, bagāti cilvēki. Lai šis violetais auduma gabaliņš jums atgādina, ka Jēzus ir mūsu Kungs, Ķēniņš, kuru mēs pielūdzam, kuram ir vara. “bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura  ir radītas visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tikai viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas ir radītas un pastāvam arī mēs.”
 5. MAIZE – atgādinās mums, ka Jēzus ir dzīvības maize. Lai mēs varētu dzīvot fiziski mums ir vajadzīgs ēdiens. Maize parasti mums dod spēku un enerģiju. Jēzus ir sacījis – Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” Lai šī maize mums atgādina, ka Jēzus ir dzības maize, kas mums dod spēku dzīvot un kas mums dod mūžīgo dzīvību.
 6. PUPA – atgādinās, ka mums nemitīgi ir jāaug attiecībās ar Dievu. “Tad nu sakņojaties Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā un mīlestībā.” Mēs turpinām augt attiecībās ar Dievu. Mēs esam kā bērni, kas mācāmies mīlēt Dievu un paklausīt Viņam.

2 thoughts on “Lūgšanu trauks jeb Clay Prayer Pot

 1. Hi Ilze, Thank you for linking to my post! I’d love to know what language this is on your blog. I am guessing it is a Slavic language, since some of the words are similar to words that I know in Czech.: )

  • Hi Sheila, my blog is in Latvian. Latvian belongs to the Baltic branch of the Indo-European language family. But it could sound a little like slavic because Latvia was part of Soviet Union. 🙂 Latvia is one of Baltic state countries on the coast of Baltic sea.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s