Adventes laiks

Šodien Adventes vainagā aizdedzām pirmo sveci – atzīmējām Pirmo Adventes svētdienu un “atklājām” savu Adventes kalendāru.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mūsu mājās laiks pirms Adventes paiet vairāk domājot par vecākā dēla dzimšanas dienu, kas parasti tiek svinēta ap pirmo Adventes svētdienu. Šis gads protams nebija izņēmums. Tāpēc arī pēdējos gados nav tā īsti sanācis sagatavoties Adventei pirms tā jau ir sākusies. Vienīgi Adventes vaignaga gatavošana ir izvērtusies par jauku tradīciju, kad sanākam kopā ar kaimiņienēm un netraucēti (cik nu tas izdodas, kad līdzi ir mazie prātvēderi) nododamies savu Adventes vainagu gatavošanai. Šogad arī Marks pagatavoja savu pirmo Adventes vainagu, kas rotā mūsu ēdamgaldu.

Liels bija mans prieks izmantot Evelīnas draudzene Zanes Kārkliņas sagatavoto “darbīgo” Adventes kalendāru. Ar lielu prieku ķēros klāt paša kalendāra realizācijai un mazo maisiņu gatavošanai, jo šādas nodarbes man palīdz relaksēties :).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kādiem no uzdevumiem pievienoju papildmateriālus, piem., svecīti, garšvielu maisījumu utt. Katrs dienas uzdevums tika ietikts vienā papīra turziņā (pirktas Gemoss – ap 1Ls, 50gab), tā aizlīmēta. Tad izveidoju 24 dekoriņus, kurus ar karsto līmi piestiprināju pie maisiņiem. No auduma lenta izveidoju egles līnijas un ar knaģīšiem piestiprināju turziņas. Lentu pie sienas piestiprināju ar līmlentu.

Kad dienas uzdevums tiks atvērts, tad mazo dekoriņu varēs izmantos “egles” dekorēšanai.   Jau pāris gadus mūsu mājās ap šo laiku aktuāls paiek jautājums par mākslīgās egles iegādi, jo draugu lokā ir ģimenes, kam ir tradīcija “egli” pušķot jau pēc Pateicības dienas un tad tā, skaisti izgreznota, priecē līdz par Ziemassvētkiem. Un maniem puikām tas tā patīk! Arī šogad Marks jau apjautājās, kad tad mēs pušķosim savu egli. Bet mēs – vecāki :), vēl kaut kā nespējam pārslēgties uz visādi “izdevīgo” egli :). Tā nu radās ideja par “egli”, ko varētu dekorēt cik tik tīk.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

No biezāka papīra izgriezu egles formas aplikāciju, ko piestiprināju pie sienas. Iesākumā sagatavoju pavisam vienkāršas ģeometriskās figūras, bet laikam ejot noteikti piestrādāsim pie dažādākiem rotājumiem. Uz egles pielipināju lipināmo masu un egle gatava. Adventes kalendāra dekoriņu piestiprināšanai izmantošu abpusējo pufīgo līmlentu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lai mierīgs un jauks šis Adventes laiks! Ziemīgai noskaņai :)!

Augšāmcelšanās dārzs

Šāds šogad tapa teju vai katrā mājā :D. Mūsējā arī nebija izņēmums.:D Ideju noskatīju plašanā interneta pasaulē.

Sākumā izveidojām kapa vietu jeb alu un iesējām labības graudus, kas auga ļoti strauji. Dažās dienās jau viss bija zaļš.

Lielajā piektdienā Marks kopā ar tēti izveidoja krustus, sasprauda tos uzkalnā un tētis izstāstija Lielās piektdienas notikumu, kura beigās kapam jeb alai tika aizvelts priekšā akmens. Marks diezgan emocionāli uztvēra tēta stāstīto, tad nu izlēmām uzreiz izstāstīt arī Lieldienu notikumu. Pēc tam Augšāmcelšnās dārzs tika novietots uz ēdamgalda un gaidīja Lieldienas.

Lieldienu rītā, nevienam neredzot, noņēmu lielu akmeni no kapa priekšas un novietoju to sānā. Iekšā ievietoju nelielu baltu auduma gabaliņu. Un gaidīju, kad kāds pamanīs izmaiņas. Liels bija Marka pārsteigums par iekšā atrasto auduma gabaliņu un mums lieliska iespēja izmantot šo mirkli (teachable moment), lai vēlreiz izstāstītu evanģēlija vēsti un to ko Jēzus nāve un augšāmcelšanās dod ikvienam kristietim – Mūžīgo dzīvību.

Kopš Lieldienām Marks visus lielos akmeņus sauc par kapakmeņiem :D. Marka opim bija liels samulsums to dzirdot, tad nu nācās skaidrot! 😀

 Mūsu izmantotie materiāli:
 • plastpmasas liela puķpoda paliknis (ap 0,40Ls Depo)
 • kartona tipa puķu podiņš (ap 0,10Ls)
 • melnzeme (no laukiem)
 • labības sēklas (no darba kolēģes)
 • akmentiņi (mūsu kāzu dekorācijas)
 • koka zariņi krustiņiem (likvidējām plaucēšanai paredzētos zariņus, jo 3 nedēļu laikā nekas nebija sācis plaukt)
 • diegs (izsūšanai paredzētais no mājas krājumiem)
 • balts auduma gabaliņš (5*10cm)
 • liels akmens

Lūgšanu trauks jeb Clay Prayer Pot

Ar šo materiālu bērns arī tiek ievadīti gavēņa laikā, bet mēs to veidojām tieši Lieldienās. Orģinālā doma ir pirms gavēņa izveidot māla traukus, kur katru nedēļu ievietot kādu simbolisku priekšmetu, kas nedēļas laikā atgādinātu visai ģimenei par konkrēto lietu. Kad atradu šo ideju, piedāvāju vīram to izmantot Lieldienu dievkalpojuma laikā. Viņš to nedaudz pārveidoja un Lieldienās vecāki kopā ar bērniem veidoja savus māla traukus. Noslēgumā prezentēja Lieldienu noslēpuma krustu. Nepieciešams:

 • veidošanas masa, no kuras veidot traukus
 • sīki vieciņi māla trauka dekorēšanai
 • sirds – izgriezām no filca
 • purpurs – izmantojām filca gabaliņus
 • nagla
 • pupa
 • maizes gabaliņš
 • akmens

māla trauks

Vīra gatavotais stāsts:

MĀLA TRAUKS

» Ko mēs varam darīt ar mālu? (viss kaut ko veidot)

Bībelē ir salīdzināts, ka Dievs ir kā māla meistars un mēs esam māls. Viņš mūs veido ar rūpīgu izdomu, kā trauku, kurā var likt visu to labāko.

Palmu svētdienā jeb Pūpolsvētdienā kopā ar bērnu izveido savu māla trauku. Tev būs nepieciešams viens iepakojums ar žūstošā māla (tāds, kurš izžūst istabas temperatūrā un nav jādedzina) un dekorācijas kādas vien vēlēsies. Šis trauks ir jāveido kā visskaistākais mākslas darbs (nu vismaz ar tādu attieksmi 🙂 ).

»Iedomāsimies, ka šis māla trauks ir mūsu sirds, mūsu dzīve, ka tie esam mēs. Mēs šo trauku varam ar daudzām lietām piepildīt, bet ar ko Dievs vēlas to piepildīt un kāpēc tas ir tik cieši saistīts ar Lieldienām.

Sākot ar klusās nedēļas pirmdienu māla traukā ievieto pa vienam priekšmetam. Tev būs nepieciešams – sarkana sirds (flīsa, kartona, papīra utt), nagla, akmens, purpurs (purpura krāsas audums vai flīss), maizes gabaliņš un pupa. Katrā no dienām pārrunā ar bērnu māla traukā ievietojamā priekšmeta nozīmi un lūdzat par tās simbolisko nozīmi Jūsu dzīvēs. 

 1. SIRDS – tā jums atgādinās par to, ka Dievs jūs mīl. Dievs savu mīlestību parādīja sūtot savu Dēlu…”Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.” Lai šī sirds jums atgādina, cik ļoti Dievs jūs mīl. Lai šī sirds jums atgādina, ka Dievs vēlas, ka mēs mīlam viens otru.
 2. NAGLA – Tā jums atgādinās, ka par Jēzus nāvi. Viņš tika pienaglots pie krusta un samaksāja par visiem mūsu grēkiem. “Nav lielākas mīlestības kā šī, kad draugs atdod savu dzīvību par saviem draugiem.” Jēzus parādīja savu mīlestību samaksājot par visiem mūsu grēkiem, nepaklausību.
 3. AKMENS – atgādinās jums par to, ka Jēzus nomira pie krusta un tika apglabāts bagāta vīra kapā. Tajā laikā kaps bija kā ala. Alai priekšā tika pievelts liels akmens. Bet 3.dienā, kad cilvēki atnāca pie Jēzus kapa, akmens bija novelts un Jēzus tur nebija, kaps bija tukšs. Jēzus ir augšāmcēlies! Jēzus samaksāja par mūsu grēkiem, bet Viņš augšāmcēlās, lai mums šodien dotu jaunu dzīvi. ‎”ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!”
 4. PURPURS – Senos laikos purpura krāsa bija ļoti dārga krāsa, ko varēja atļauties tikai ķēniņis, karaļi, bagāti cilvēki. Lai šis violetais auduma gabaliņš jums atgādina, ka Jēzus ir mūsu Kungs, Ķēniņš, kuru mēs pielūdzam, kuram ir vara. “bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura  ir radītas visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tikai viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas ir radītas un pastāvam arī mēs.”
 5. MAIZE – atgādinās mums, ka Jēzus ir dzīvības maize. Lai mēs varētu dzīvot fiziski mums ir vajadzīgs ēdiens. Maize parasti mums dod spēku un enerģiju. Jēzus ir sacījis – Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” Lai šī maize mums atgādina, ka Jēzus ir dzības maize, kas mums dod spēku dzīvot un kas mums dod mūžīgo dzīvību.
 6. PUPA – atgādinās, ka mums nemitīgi ir jāaug attiecībās ar Dievu. “Tad nu sakņojaties Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā un mīlestībā.” Mēs turpinām augt attiecībās ar Dievu. Mēs esam kā bērni, kas mācāmies mīlēt Dievu un paklausīt Viņam.

Lieldienu noslēpums jeb Mystery of Easter

Citāts

Materiāls sastāv no Krusta, ko saliek kopā no 6 gabaliņiem. Viena krusta puse ir balta, bet otra purpura jeb lillā krāsā. Krusts tiek veidots no koka (var veidot no papīra, kartona vai kāda cita materiāla). Karts no gabaliem simbolizē vienu gavēņa nedēļu. To daudzums bērnam ļauj izprast laika plūdumu. Krusta puzles gabaliņi glabājas auduma maisā, kuram viena puse ir purpura krāsā, otra – balta. Prezentācijas sākumā puzles gabaliņi atrodas maisā ar purpura pusi uz āru, bet beigās maisu apgriež otrādi un gabaliņus ievieto baltā maisā.

Ar šo materiālu bērns tiek ievadīt gavēņa laikā, kas sākas 6 nedēļas pirms Lieldienām. Šim materiālam seko Lieldienu seju materiāls un vienlaicīgi bērniem vēlreiz atgādina/izstāsta par Jēzus dzimšanas notikumu jeb Holy family.

Materiālu taisījām paši (krustu – vīrs, maisiņu – es). Nepieciešamie izejmateriāli:

 • 4mm finiera plāksne. Izmērs atkarīgs no tā cik lielu krustu vēlaties. Izmantojām draugu ģimenes elektriskās ierīces, lai detaļas sazāģētu un noslīpētu.
 • lillā un baltu koka krāsu
 • lillā un baltu audumu maisa izgatavošanai
 • šņore maisa savilkšanai

Materiāli izveidojām Lieldienu nedēļā un vīrs to prezentēja bērniem Lieldienu dievkalpojuma laikā.

Lieldienas 2012

Jau kopš agras bērnības Lieldienas ir bijis īpašs laiks manā ģimenē. Parasti rīts sākās jau ap 6:00 , kad devāmies uz agro rīta dievkalpojumu, tad sekoja svētku brokastis, parasti vēlviens dievkalpojums un radiņu kopāsanākšana.

Arī pirmajos mūsu laulības gados daudz nekas nemainījās, tomēr ienākot ģimenē bērniem, pārceļoties uz Ādažiem un jaunu draudzi, viss sāka mainīties. Lieldienas protams ir īpašs laiks mūsu ģimenē, tomēr ar katru gadu tas mainās. Tā kā Marks jau ir sasniedzis vecumu, kad daudzas lietas tiek ļoti labi saprastas un izprastas, tad maksimāli cenšamies viņam palīdzēt izdzīvot tik nozīmīgo Kristus augšāmcelšanās laiku.

Gandrīz vienlaicīgi ar Montessori pedagoģijas iepazīšanu es sastapos ar Godly Play pieeju stāstot bērniem par Dievu. Sīkāk par to varat lasīt Karīnas blogā. (paskrollē uz leju) Pagaidām pašai vēl nav sanācis aiziet uz Bībeles draugu līgas organizētajiem kursiem, bet tas netraucē šo metodi izmantot jau tagad. Interneta vide ir pilna ar informāciju un idejām.

Šogad Lieldienās:

Apsveikumu kartiņas – redzot lielo prieku ko sagādāja Valentīndienas kartiņu gatavošana, nosūtīšana un citu bērnu gatavoto saņemšana, šo tradīciju turpinājām arī Lieldienās. Šoreiz jau Marks pats izlēma kam gatavos kartiņas un to skaits sasniedza jau padsmitu, jo bij jāiepriecina omes, opīši, brālēni un māsīca, draudzenītes, EstereEstere un GabriēlsKristiāna un vēl kāda tapa bērnudārzam.